Segnali di Vita

Paolo Rossi

Immagine di Paolo Rossi in arte grafica ASCII

MMMMMMMMQMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMMMMMQO6OOOOOMQMMMMQMMQ||M!|6MQMQMMMMMQMMQMQMQMQMMMMQMMMMMQMQMQMMM
MMMQMMMMQMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMQMMQMMM|IIOMMOI66O6I|MI6MMMQ!|OMM IIMMMQMMQMQMMMMMMMMQMQMQMMMMMMMMMMMMM
MMQMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMMQMQMMMMMQMMMMQ|!|OMMM6OQOQMMQ||6MQ!^^MMM6MM!..MMQMMMMMMQMMQMMQMMMMMMQMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMQMMQMMMM6OMQIOOOII|QQOOOMMMMQMOO|!^.OO! QQOMQQ6I|^^!|I!^^ .^QMMMQMMMMMMMMQMQMMMMM
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMMMQM6.^IMMQQ 66MQMQOOMMMMMQMQMMMMMMMOOQ^^IMQOMM|||!!^!!|!!! . ....IMQMMMMQMQMQMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMQMM 6OMMM!!OQMQMQMMQMMMMQQMMQMMMMMQMQMMM|MMMMMQOQMMO|!MMMI... ^. ^.QQMQMMMQMMMMQ
MMMMMMMMMMMMMMQMQMMMQMMMMQQ MQMO^!QOQMMMMMMMMMMMMMMQQQOOOMQOQOQQQ6IIMMMMMMMMMMMMQO666MQQMMM|! I|QMQMMMMQMM
MMMMQMMMMMMQMQMQMMMMMQO6.^^MMQOI|OMMMMMMQO66OMM|6O!^!II.OQQOOMMQOMQ6O6M66!!O6OMMMQQQI^. ..^!I!!6MMMMQMMMMQMM
MMMMMMMMMMMMMMQMMQMMMQOO^QMMMMOIIQQM66QQQOOOM66!6IO6OQQM666O6OQQQ6OOOQ6MM|||..IMMMMMQOO6OOMMQII!O6MMMMQMMMMM
MMMMMMMMMMQMQMQMMMMMMM66QMMIMMOMMO QQM!!QOQI66MMQ^QMMQI^^MMMOQMMOOMQM!QQMMO^!QOQMQMQMMQOQMMMOOOI|MQQOQMMQMM
MMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMO6OMQMMMM^QQMMQ66QMM.66MO6MMM6O.MMI .OMM6O6IOOMOOQMQ66OMMMMMMOOO||!!6IIQMQMMMOQQMQMM
MMMMMMMMMMQMQMMMMMMMMQMMQMQMMQMII|MQQQOMQM|I|MQQMM|!!O6MMQ|MMOOQMMMQOOMQMMMQMM6MQMMMOQQM6I!|^||!!!6MQMMMMMMQ
MQMMMMQMMMQMMMMMMQMMMQMQOMMMMMM!|Q66MQMOO ^^O6OM66QOO!!!6I|..!66QQQOQQMQQMMQMMM66MMQMQM6I6QQ6MMIMMQOQOMQMMMQ
MMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMMQMMIIOIIQQMII|!|!QM^MMMQMQOOMQOMMQMQ66O6I|6666MMMQQOQMQMMQMQOQQMMOQIOOIMQMQOQMMMMMM
QMMMMMMMMMMQMMQMMMMQMMQMQMM6MQMMQOQQ||O .MQQ6QMM6OMMMMMQMQMMMMMQMQQMQQ!66I6I6IQMMOMQM6O!IIMQQOOOMQMMQOOOMQMM
MMMMMMMMMMQMQMMMMMMMQM6OQ666MMMMM|6OQOMMMQMMMMMQQMMMMOQQMMMQMMMMQMQMII ...^^^|!^QQMMM|IIMMQ6IOMMMQQMQMQQMM
MMQMMMMMMMMQMMQMMMMMMMMMOMMQMMOQQMMMQMMMMQMQM6OMMMQMMMMMMMMQMQ6OI^. .. OOM6O|! 6OQOOQ!!MQMQMMM
MMQMMMMMMMQMMQOOMMMMMMMM6MMQMMOMMMMQMMMMQMMMM6IOMMQQQMMQMQO|||^! . . MQQII^II|O66I|MMMQMQM
MMMQMMMMMMMMMQMMMMMMMMQQQMQMMMMMQMMQMQMMQMMMQ66I||6OQII^!!|^!^ .. !MQMM6!|I66O66IMQMMQM
MMMMMMMMMMMOOMMMMMMQMMQOMMMMMMQMQMMMMMMMQMMQQOO666O66||I66!... .. . MMMQ|!|6QQQOO!MMMMMM
MMMMMMMQMQMMQMMMQMQMMMMQMMMMMMMMMMMQMMMMMMQMMOO! .QQIO6MQQQ||!MMMMMQ
MMMMMMMMMMMMQMMQMMQMQMMMMMQMMMMMQMMMMQMMMMMMO.. .. . ^!|I||66MO6|MQMMMM
MMMMMMMMMMMMMMQMQMQMMMMQMMQMMMMMMMMMQMMQMMMM^..^.^.. . ||.MMMQMOQQQMQM
MMMMMMMMMMQMQMMMQMMMMMMMMMMMMQMMQMMMMQMMMMQO.^.. ^^!6MMMQMMMMQMMM
MMMQMMMMMMMMMMQMMQMQMQMMMMMMQMMMMQMMQMMQMM|! I^!|QOQMMQMQMOQM
MMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMQMMQMMMQMQ|^.... 66OQQQMMMI|MQMM
MMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMQMQMQ6O^^. .. . MMMMQQOOOOOMMMM
MMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMQMMMMMO6I!|.^.. . . QMQQQMOOQMMMMMQ
MMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMQMMQM66^!^ . . . ..!I6MQMMQOOMMQMMM
MMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQMMQ666O66OQMQQOO|.^.^^.^. ..^ ..^^^!!^^!^^^^^. . . 6MQMMMMQQ|QOQMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQQQMMQQMQQMMQMQMQMQMQMMQQ6II^! ^.!..^^!|OOMMMQMQ6I^... . . 6MMMMM|6OOMMQQMM
MMMMQMQMMMMMMQMMMMQMMMMMMMMQI6QMMQMMMMMOO6QMMMMQMMMMQMMMI6.. ^. ^I|OMMMMM!! |QQQQQM666QQQMMQ
MMMMMMMMMQMMMMMMMQMMMMQMMMMMOOQMMMMMMQ!. ^QMQMQMMMMQMQQ. .. ^MMQMQO!!!!^. ^. ^QQMMQO!!|MQMMMM
MMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMQQQMMQMQMQMQOQIOOMMMMQMMMMMMQMM^ MQMO6OO6QQQMMQ!!!66 ^OQMMM .^6MMMQMM
MMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMMMMQMQQOQQMMMQMMMQMMMMMMQMOQQQMQMMMQQ. ...I|M||!|OQM|..^I6! |QQ6O6I . OOMQMQ
MQMMMMMMMQMMMMMMMMMMQMMMMMQOQQMMMQMQQQQ6OMMM!|! ..IO6MMMOO^ .^^|!^!^. . !6O|MMMQQ.MMMQMM
QMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMQQQQMQQMMOOI6MOO^^.. . . ^.QQMI6| ^!^ . ... 66M .OMM^QQMMMM
QMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMQMOQQO6OOQQOO6QO|^^!!||II^ . I66|. . . !!!!|. . . .. ^||| .MM^||QMMM
MQMMMMMMMMMQMQMQMMQMQMMQQQOOII^..|!|!!I666I|!..... !!I6OI . . .II ..| QMMM
MQMMMMMMQQMMMOQMMMMMMQMMMQOQII|!^^^^. . ..!|666^ . 66!.. .. MQMM
MMMMQMMMQOMMQIMMMMMMQMMMQOQOI6I!!^... . . .. !^666||^ . . 66Q!^ . OQMMMM
MMMQMMMQMMMMQ6MMQMMMMMMMQQQQ66I!!^^. . . . . . .!!MQ6|I^ . |!O^^ MMMQMM
MMMMMQMMMMO6IMMMQMMMQ|QQMMMMMMQ66!... . . . .6I|I!OOMII^. ^ . . . ..OQOQMQM
MQMMMMMMQMO6OMMMMQMQMQO6MQMMQMMQQ!^^.... . . ||I6MQMQMQQI6^ 6I6 . . !^|66MMMM
MMQMMMMMMMQ6OMMMOQQ66IQOMMMMMMMQMO|I!^!.^... . . .6OMMMQMMMMQMQOMMQMQ . . . |I|QQMMQM
MMMQMMMMMMMQM6QQ66O|!|MMMMMMMMMQMMQQI6|!^^.^.... .^I|QMMMMQMMMMQMOQ6.^ . . . . . . IOOIMMMMMQ
MMMQMMMMMMMMQ6II6I|||QMMMQQQMMQMQMMMMMO||!^^^!!^^^I.^^^QMQMMQMMM . ... . .. Q6OO||MQMM
QMQMMMMMMMQMMMMM6!!II!||MMMMMMMQMMMMQMMMQO66I^^!!!66666QO6I^!.^!^ . . . . .. ..6IIMQO!OOQMMQMMM
MMQMMMMMMMMMMMQMMI666QMMQMMMMMMMMMQMMMMQMQIII|!!||I666I6!^. !!^... . . ... . . !|MOQQMMIIIMOQOMQM
MMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMM6!|IOQO66II|||^^^ . . . . ... . . ||Q^^6OQMO6|O6MMMM
MMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQO666QMMMOOOI6||O666I|^^!!II|.. . . .. . . O6I.^|||6!||QQMQMM
QMQMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQO !!IMMQMMMMQMMM666O6QO6|!!.||MMQMQM!^ .. .. ..I6O!|. !II!I6MMQM
MQMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMMMMMMQMMM|^!IMMMQMM6I!^. .^.. . . . ..|I6OOI||OQQ6MMQMMM
MMQMMMMQMQMMMMMQMMMMMMMQMQMMMMQMMMMMMMMMQM||!MQQO6QOQI|^^. . . . . . .^. . .. OQMMOOOMMQQI6MMQMMMM
MMMMMMMMMQMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQ6OQQOOOMMQMMQQ6II!!||!!^.^.. ..... .. !QMMMQOOQQQ^!!MMMQMQM
MQMMMMMMMQMMMMMQMMMMMMMQMMMMQMMQMQMMMQMMMMMMMMM666MMMQMMMMMQMQMQMMQ6^^^.^.. ...^.^.. MMMMMMQO66OQMQQQMMMMMMQ
MQMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMMMQMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMQMQOOQMQMMMMMMQMMMMQMQI!!^.^ . ...... .|MMMMMMMQQQQMQMMQQMMMMMM
QMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMOMQQMMMMMQMQMQMMMMMMMMMMMMQMQOO ^^.. ..^^ ...I|MMMMMMMMMMMQMMMMQMMMMMMM
MQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMMQMQMMMMQMMMMMMMMMMMMQMII^. . ......!^|MQMMQMMMMMMQMQMQMQMMQMQMMM
MMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQQQMQMQMMMMQMMMMMMMMMQOI6!..^^^^..... . . . I||!MQMMMOMMQMQMMMMMMMMMQMMQMM
MMMMQMMMMMMMMMMQMMMMMMQMQMQMMMQOQOMMMMMMMMMMMMMQMQMOO6OOQQMMMQ|!|!^!!^.^...O66 QQMQ|I. ^.^ ^^ .^ M
MMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMQQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMI!!6QQ|!!O66.. QOOMMMQOQII|I6IO6I^^.. . .
MMMMMQMMMMMMMQMQMQMMMMQMQMQMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMQMQMQMQMMQMMMMQMM6IMQMMQMOQ^ . MOOMQMMMMQQ|||QMMI^^^...^^.
MMMMMQMMMMMMMQMQMQMMMMQMMMMQMMMMQMMMMMMQMQMMMMMMMMQMMMMMMMMQMQMMMMMQMMMO6|| ^^MI|OMMQMQ|I!|||I6I!!!^^.. .
MMMQMMQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMMMQMMO|| . . I|M!!|OOMMMQMO||||!|II^!||.^!
QMMMMQMQMMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMQMQQ|.^ OOM!!!|!OQMQMO^^|||III|^!I!^^
MMMMQMQMMQMMMMMMQMQMMMMMMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMM66. MMQ|!!I|OOOQQ6QMI|!!^!I^^|II^
MMQMMQMMMMMMMMMMQMQMQMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO^^ . . QMO||^| www.segnalidivita.com
 
Martin Luther KingASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraUgo Chavez
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita