Segnali di Vita

Mick Jagger

Immagine di Mick Jagger in arte grafica ASCII

    QMQMOMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMMMMQMMMMMMMMQOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
IQQMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQQOMQQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMMMOQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
I6QMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQOOQOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMQMQOMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
.|QQMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMQMQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
OQMMMQMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMQMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
.|QMMMQMQMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
.OQQMQMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMQMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
|QMQMMQQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQQMMMMMMQMQMMMMMMMMQMMMMMMMMMMQMQMMQMMMMMMQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
IOQQMQMQQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMQMQQQQMMQMMMMMQMMMMMMMMMQMQMMQQMQQMMMMQQMQOMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QQQMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMQMOQQQQQQMQMMQMQMMMQMQMOOMQM6QMQQMMQMMMQQOQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQ6QQMQMMQQQMMQQMMMQQOMQQIOQ6OOQQQOQQMQMQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQOQQOQQQQMMMQQMQMMMOQQQQ6|I!6Q6IOQQQQOQMQQQMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQOQOMQQMMMMMQQQQMQQQQQO6|!!OI6II66OQQMQQMQMQQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO6OQQMMMMMMMMMQMQMQQQQOII|!^^!I||O|66OMQQMQMMQQQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQO6OMMMMMMMMMQQQMMO666QOI!|^^^^^^I^!6!QQQQMMQMQMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMM
MQMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQQQMOMOIII66II!!^.^^^.^Q!^6!|MIOMMMMQQQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
OQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQI^!6MMMMMMQQMQQQQOQM!||IIII!!^^^.^^^..Q6..6OOMQMMMQMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMM6|||OQQQQQQQMQOI!IOMI|IO6||^^^^.^..^.....66^!!O6OQMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMQ666QQMMMQMQOI!^..^I6O!!III!^^.^^^^....... .6QI^I6OQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQ6I!^.!II|!^^^....^^MM||IO|!^.^..^.....^.... ...^!||II666OMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMQQQO!II666I66IIII|^^||MQMOOQII!...^^^..^.^.^^^....^^!^||6666OO66QQQQQQMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQOIII|I66OOII666QO6OQMMMMQMOI!^^.^^!^.^...^^!..^.^!|I|I6II|IQOQQQOQQQQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMQ6|||||I||II|I6O6QQQQMMMMMQQO66I|!!!^......^!|^^!||IOQQQMQQMQQQMQQO6OMQMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMQOI!I|!|!|!^!!^^!^^!!IQIOQ66I!|!||!!.... ..^^!|6I6|OQMO6||!|!||!|!!||III66QQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMQQO|!^^!|!^!^!|6OI6OMQMQQQOQQI!!^^^^^^.......!!|OQ6OMQ|^|IOQI!|QQMQMQMMQMQOQOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMQMMQQMQMMMMQ|^^^^!!!|QQOMQQOQQ||MMMQI6O66I6^!^.........^!IQQMMQOI66OII6 .O|.MMMMMQQQMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM66OQQMMQQ^.^^^!^IO6QQQI^.OQQQMMO6^^^6I6|!^!^... . ..^|IQMQMQQ6OQM6^ ..OQOMMMQMQQOOQMMQQMMMQMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMQOI6OQQQMMQI^^...^^!!|I66I!|!O66QQ6O||||!!!!^^..... ..^^!IQMQMQOO6|!.^^.^^.^|I|6OQMQQMMQMQQMMMQMMMMMMMMMMMMQM
MMMMMMQ6QQQMMMMQ|^^....^.^^^^!|I|I|6II6O666OI^.^..^.... . ...^|OQQMQQOI6|!^!^^..^|IIOOO6OQQMMOQOQQQMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMQQQMQMMQMQ^.^.^....^...^^!!!|!!!|I6|!^^^^...^........^^!!6QMMQMQOI||!!^^^!!!!I66OOQOQMOOOI6QQQQMMMMMMMMMMMMM
MMMQMM66OOQQOQQO|^.......^....^...^^^^^.^.^^..... ..... ...^^!|IOQMQMQQOII^!!!^^.^^!I6O!IQ|Q6OI6OOQQMMQMMMMMMMMMMM
MQ|QMMM6O6QOO6MQI^^.......^.......^^..^^^... ... .. ..... ^^^!IOQQQMMQQQ6|I|!!!!^!^|^!!6!||!6II6O66QQMMMMMMMMMMMMM
MQOOQMMM..!QMQMQ6|....... ......^...^..... . ... . . .......^|IOQMMQQQQMQ6|I||^^^^!!!!^^^|!I||6O6OQQQQMQMMMMMMMMMM
MQOOMMMQ!^.^.|O6II....... . .. ...... ..... ... . . ... . .^^!I6OQMQMQQQQO6!!|!!^^^^^^^!^^^|!I|666QQMQMMMMMMMQMMMM
MQOQMMMMM^. . .|O6^........ . .... ... .. . ... . ... . . ..^!I66OQMQMQQQQO6I!||^!!^^.^.!!!|II|IOQQQMQQMMMMMMMMMMM
Q^O6MMQMMO....^^^I|.^.... . . ... . . .. ... .. . . . .....^!|I6OQQMQMMQOOQO|!!^|!^!^!^^|!|||6I6OQQQMQMMMMMMMMMMM
Q^6OQMMMMMQ.^^.^..6............ .. . . ... ...... .. . . ..^!|I66OOQQMMMQ6I6O6|!|!^!.!!^!|!||IOIQQQQMMMMMMMMMMMMM
6M6MMQMMMQMM. ......^..^..... ...... . ........ . . . .. ..^!|II66OQOQMMMQOII66|!|^|!!!|!!I666OOQQQQMMMMMMMMMMMMM
!QQIMMMMMMMMM!.... ^^................. ....^.. . .. . .. ..^!6O6OOOQQQMMMMOII66|!!|||!!!!I|O6OQQQQMMQMMMMMMMMMMM
QQMMQMMMMMMMMMQO^^.^..^..^^......^.... ..^... .. ... ... . .^^|OQQQQQMQMQMQMMO6I|II|!I|II6|I|66OQQQQMMQMMMMMMMMMMM
QO6QMMMMMMMMMMMMMMM^^..^...^.^.^.^......^. .. .^!!!^^^.^..^^!IOQQMMMQQMQMMMMQQI|||6|!IOO6O6O6|6OQQMQMQMMMMMMMMMMMM
QQQMMMMMMMMMMMMMMMMO^...^...^.^^.^.....^^..... .^!||.^.^|66IOQMMMMMMMMMMQQQOOO6|!!|I||6OOOOI||OQQQMQMMQMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQM.^^^...^....^.^..^^!..... .....^.....^^!IIIOQMMMMQQOOO6666OI|!|6I|66OQO|I|6OQMQMQMMMMMMMMMMMMM
MQMMMMMMMMMMMMMMMMMQ^^..^^......... .^^......... ..^... .^^!^^!!|6OQ666IIII|II666!^|O|!|OQOO6O6OMQMQMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMQO^.^..^.^.......^................. .^!!!^..^^!I66I|I6II|IIIQ6I!!|Q||66QOOOOMMQMQMQMMMMMMMMMMMM
^.IMMQMMMMMMMMMMMMMMM^^.^.................. ... .......^^|!^^....^!||6|6II|I6OOOQO6I!6QIIOOOQQOQMQQMQMMMMMMMMMMMMM
6QMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!.^^........ ..^..................^!|^^^....^!!|||II6I6OOOMQOO6|I6M66QQQMQQMMQQMMMMMMMMMMMMMM
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^^..^......... .............. ...^!!|!^^^..^!^^^!||I6OOQQQMQQOII6QMQOMQMQQMQMQMMMMMMMMMMMMMM
MMQQMMQMMMMMMMMMMMMMMM^.^.^......... ............^!|!|!!^.^..^^!|Q66O666I6O6OQQMQOQQ6O6QMOQQMQQMQMMQQMMMMMMMMMMMMM
MMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQ^.^....... ...... ..^^!||I||I|IIII666OQOQO6OQQM|OQQOQMQMMQQQO66OQMQOMQMQMQMQQMMMMMMMMMMMMMM
QMMMMQQMMMMMMMMMMMMMMMQ^.^.............^.^||66OOQQQMMOI!.!|6!^ ||OQI6QQQQOQMMMMMQOOO6OQQQQQMQMMQMMQMQMMMMMMMMMMMMM
6I6MMMMMMMMMMMMMMMMMQMMM^..^..... ....^!|I|O6OQQOM6!.|..!^^^!^^!IOI6QQQMMMQMQMMMO6O6IQMQMQMMQMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMM
QOOQMMMMMMMMMMMMMMMQIMMMM!^..........^^^^!|66QQOQQI^|!..^^..|...IIIQMQMMMMMQOQQ|I|I|IQQMQMMMMMQMMQMMMMMMMQMMMMMMMM
QMQMMMMMMMMMMMMMMMMMIMQMMM^^.........^.^^^.||!!!|I!I|III6I|II||I|I6OOQQMMQQQOOO66III6OQQMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QMQMMMMMMMMMMMMMMMOQ|MMMMMM^^..........^...^!!^!!!|!|!!!|!^^!||I!6IOQQQQMQQQQQOO6II6IQQMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QMMQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^^^..^..^.....^^.^.^!!^^^^^|!.^^^!!|I6QQQOQQQQQMQQOO6666QQMQMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QIMQQOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ^^^^.^^..^^.....^^^!!!!!!!||^!!!|I666OQOQQMQMMQQOOOOQOQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMM^^^^^!^...^.^.^^^!!!!|66QOQOOOQQQMOQQOQQQQMMQQQOOQOQQQQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMM
QMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!^^^.^^^^^^.^^!!||II66OOQOOO66666OOQQOQQOOOQQQQQOQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMM
MMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMI!^^^^.^^^..^^.^^^.^^^^..^^^^^!!!||I|6IIOOOOQOQQOQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMQMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ!^^.^^.^.^....^.....^..^^^^^^!!!|||!I6IIO6OO6OQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM|!^!.^....^.............^^^!!!|||||!||666OMQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM|!!^..^..^^........^^^^!!|!!|||!|||I6OQQQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ|!^.^^^..!^^.^^^!^^!!!!!^!!!|III66QQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM|!^!!!^^^^^^.!!||!!|!^!||II666OOQQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO6!||||!!!!!!!|!||||II6IO6OQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQOO66O6I6III6I6I|6IO6QQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQIII|6QQQMQQQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQO6I||||I6II6OQQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM6I||!|II|66OOOQQQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQI!||I|||I|I6O6QMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ|I!|||!|!|II6QMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI6II||I6IIQMMMMMMMMMMMMMMMQQMMMMM www.segnalidivita.com
 
GoldrakeASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraBrad Pitt
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita