Segnali di Vita

Frankenstein

Immagine di Frankenstein in arte grafica ASCII

^^.^^^^^!!^!!^!!!!!!!!!!!!|!!!!||!|||||||||I|II|IIII|II|I||III|||I|I|||||!|!!|!|!!!!!!!!!!!^!^^!^!^!
^.^^^^^!!^!!!!!!!|!!!!!|!|!!||!|||I|I|6IIIIIIII|6IO6O6|III6IIII6III|I||I|||||||!|!||!||!!!!!!!!^!^!^
^^^^^!!^!^!!!|!!!||!!!|||!|!|||||IIIIII66.. . . . . .^!^66I6O6OIIII|I||||||||||!||!!|!|!!!!!^
^.^^^^!!!!!!!!|!|!||||!||III||I|II ^.. . . . . . . .^|MO6IIII|I||I||||!|||!||!|!|!!!!^
^^^^^^!^!!!!!!|!!||||||||||QQQM. ^ ... .. ^ . .. . . .I6IIIII|||||I|||||||!!|!!!!
^.^^^^^!^!!!|!|||!||||||OQM^ . . .... . .. . . . ... ^. . . ^I6IIIII|I|||I|||!||!!!!!
^^!^^!!^!!!||!|!|!!|||Q| . ! . .... .. .. ....^..^^^...^!|. . ! ..6MMQQI6III|I|||!||!|!!|^
^^^^^!!^!!!!||!!||!6QQ ! ^ . ... . ..^^..^...^... .. .^^|^ ....!.. . 6.! .|OMMMQI|IIII||!||||!!|!
^^!^!^!^!!!!!!|!|OMMM! ^ I..^......^!^^..!. .. . ^.. ..!.I^^!.^.^.....O 6I.^^MMMMQ6I|I|||||!|!|!!!
^^^^^!^!^!!!|IQMMMMMQQ !O ^^...^|I!!^...^ . ... . .. .!!!.^.66.^...6^I^Q .!MMMMO6I|||||||!|!!|!
.^^^^!^^!!!I6QMMMMMM^|M.|| .!^^||!.^ .. .^ .. ..... !^^^IMMQO..^ 6MMMQIII|I||!||!|!|
.^.^^^^^^^!IMMMMMMMII.6M ^6M^ !^ .. ^!!QMMM||^^^OMMMQI|||!|!|!!!|!
.^^^^^^!^^6MMMMMMMMMOIIOQMMM! ^^ . . ..^|QMQQQ6^.QMMMO||!!|!!!!!!!
^^^.^^^^^!6MMMMMMMMMOOOOOQOI. ! . . ^QQMQM6!|OMM6|!|||!!!!!!^
..^^.^^.^I6QMMMMMMMQOQOQOQ| .. . . .6QQMQOMMMM6|!!!|!!!!!!
.^^.^^^^|IOMMMMMMMMOQQQQ! .!!. .. .IQMMMMQMMM||!!!^!!^!!
^..^.^..^6MMMMMMMMMMQQ^ . O ... .. .!QMMMMMMMI!!^!!^!^^!
....^.^.!QMMMMMMMQOOO. . . ^ ... ...OQMMMMMM6!^^!^^^^!^
.......^OMMMMMMMQQQO^.... ... . ... ^|M ^MMMQ!^!^^^^^^.
.......!QMMMMMMMOQQO!^!^... . I . ..^^I|QMMMMMMM!^^^^^^^.^
......^!MMMMMMMMOOQ!|6|!!^ . . . !MI6QMMMMMM!^^^.^.^.^
.......^MMMMMMMMQQO|6^!|.^ ^. .^6Q6IOOOO6OOOOO66III66O6666O|.. QO6|MMMMMMMI^^.^.^...
.. .. .^MMMMMMMMMQ6I!!!.^ ..I66O6O6QMOOOOQQQOQQQOQQOOQQQQQQQMMQMQMQOQOO| |QIIQMMMMMO!.^...^..
. .. .^MMMMMMMMMOI|!|! ! IOOOQQQMMMMMMMMMMMMMMMQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQ! ^ OQOMMMMMMO^^.......
.. . . ^MMMMMMMMMO||O. I6QQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ6I!I6QMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQQQ6!..M^|OMMMMI^........
. . . !MMMMMMMMMMQ| ^ .66OQOQMMM|!^!^!|IMMMMMMMQ6I!!!IQMMMMMMMM6!!!|^!6MQOOQQQQM!|QMMMMMM!...... .
. . . .^MMMMMMMMMQMO6.OQOQOQQM6^^!^^^^QMMMOI^O6|O .QQQMMO||!^!^^^^!|6OOQMQQMQ!Q6MMMMQ.. ... . .
. . ..IQMMMMMMMMM^!OQOQQOQMI|!^^IMMMMMQMMM!!|I .O6|IMMMMMMMO6^^!|OOQQQQQQQQOMMMMQ.... . . .
. . . .IMMMMMMMMMM6O6OOQM!||OMMMMMMMM66QMOII|^. ^O6O6QQMMMMMMMMMMMMOQQQQQQ!O!MMMO... . .. .
. . ..^QMMMMMMMMOIO6O6I|^QMMMMMQQOQMQMQO666I 6OIII|6IQQMQMMMMMMIO|QQMM|..QQMI. . .. .
. . ..IMMMMMMMMMQOI!I6!^!OQI6IOI|I6OOII6|6 OO6I|!|II66I6OOIQM66OQMM^||MQM! . . . .
.|MMMMMMMM.O6I|!!!|||!OI6OOO6O6I^!|6 .QI||II|!6!|6I|I|6I|6I6M| !QQMO. . . .
. .OQMMMQMMM6IO|||!!!I|!||QIII!!!!^^I .^^^...^!6| 6I!||I6I|OOO!|I^!^!^66^ MQQMQ..
. .^IOMMMMMM. OO66II||!!!!!^!!!!!^!!^ .66OO6I666OOQMQQO ||!|!|II!|6^!^^^!!|O6.^ QQMO
.6QQQ6QMMMMQ^666Q6I||!!!^!^!|O!I^.^^.IOMMMMQQQQQMMMMMMQQ|!!!I!^!^!|^!!||!!6OQQ! QQI!6MMQO
OQMMMMQOIMM..!O6OOIII|!|^|I.^|O!^^.^QOMMMMMMMMMMMMMMMMMQM.^^||!!^^!^6|!I|6OQQQ6OIO6QMMQMO.
6OOOQ6M6IMM6OOQOQOO66I|66II^OO!^.^!^QQO6||!OMMMMMMMMQ6MMM|.|!!||!!!|I^IIOOOOQQQQQMQMMMM||.
.6I|OO|IMOMMQOOOQOO666O6OQIQOOI!^^^!!^M6!!!!^^^^^^!!||!!|^!|!!|!I|!I|IIOOI666QOOQMMMQIOI!^.
!II6Q||6MMOQQ6OQOQO666OO|Q!OO||!|!| !^!^!^^^^!^!^^!!|||!I |^^!II|!III6I66|6QOQQMMQI6Q|^!.
IO6OOI||6O6QQOQOO6O|!6I|OM|6|I|I|^ !!!!!^^^^^^.^^^||!|I^ ^!|6II|66II|IIIOQOOQMMQ66Q|!!
.IOOO|||6O6QOQMQOOIQ666IQM6O66I|.. |!!!^!^^^!^^^.^||I| !|I6I6II||!II6OQQOMMQ|IQ6!.
||OO|!|IOQQQQOIOQO!6OO6IO6OI66I. ..!!|!^!!^^.^^^^!!||! ^!^ . ^|III6II||^||IOOOQMM6^66|!
|I6I||!^OMQQOOQQ6|6!OO666O6I6!^|!!^!|!|!I6O66OQQOQOOOI66OO6!!6I6|I|I|!^|I6OOOQMMI^6!!.
.I66||||I|QQQOIMQQO666QIIOQ6OOIOII|I6OQMMMMMMMMMMMMMMMQQQOO6I.|||I|!!!!IO66OQQM6I|6|!
!|I6O6OQI6QQ6I|OQO6OO|IQOQQQQO6OOQQMMMMQ|OO!^^^IOQMMMMMMQO66 |^!!|||!|II6OMQQI|6!I.
. I6IQO6I|^QQ66M^6QQOIIOOQQMQIQQQMMM||!^.!|!!!|^!^!!|^|!.|II|^ ^!!II|6I6OOMQ6OQI ^
.O6I6|!^OMMO66OQ6I6|||OQQQIIOMQII|!^!.!^|!!!|!!!|I|! .. I|I!IIOOQMQ|I6!|
IOOQQQ !QOO!6OO|!|III|I|!^^|6I|I||!!|!!!!!^|!|||I! . . . .|OII66O! OQQ!
. !!QMIOQO!^^||I|!!^^!|I!|!||!!!^!!^!^!||!||.| .. . . ^..|II6OOQ
. ^.O6QQO6|!!!!||!!!^|I||||||!!!!^!^.^^!!!|!|I||!|^^^^ |6^|6IOQQ^
. . . . IOQQQO|!!^|!|!!^!!||I!!|!!^^.^^.^^^!!!...^|!| ....^ 66OO6QM6
. . . . . . . . . OQQ|MQI||!!!||!!!||||!^!^!^!^^^.^^^ . ^|6IOOOQQ6
. . . . . . . . . . QMMQQQOI|||!||...^|!!!!^!^!^.^^^^. ^III6OOQQMQM.
. . . . . . . . . . |QMMMMQQ6I6II|... ^^!|!!!!!^^^^^. . . . . ^I66OOQMQMMQM.
. . . .. . . . . . ^QMMMMMQQOI666I|.!.. ^!|||!!|!!!!!^!!|!I||^...|6OOQMMMQMQMQ.
. . . . . . . . . . ^6MMMMMMMMQQQOQ6666I|!!|III||I||II|I66O66I6I6OQMMMMMMMMQMMQ
. .. . . . .. . . . ^I6MMMMMMMMMMMMQMQQOO66|IIOO66I|6OOQOQQOO66QQMMMMMMMMMMMMMQ !6OO^
. . . . . . .. ....^.|6|6QMMMMMMMMMMMMMMMMQQOOOQOQQQQOQMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMQMM6Q. .
. . . . . . . !!^^..!I666|6|OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMMQQ .
. . . . . . ..I. |OO66||IQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQ6|I|
. . . . . ...OOQOQQQO6666|6I|IIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM666II|
.. . . . . ..OI.. . |Q6666II|IIIOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQ|
..... .. . . . . . .QOQ6IO666I|6I6I6OQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQ|.
. ... .. . . . . 6MMM6QO666OIIII6666OIQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMQ!
. ....... . .. IMMMMMQQQOO666I|I66666O666MQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMQQO^
. .. . . .. .^OMMMMMMQQQO6OO66III|II666O666IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOQQMMMMMQMMQMQQ!
. .. .. ^QMMMMMMMMMOQQQQ666I6II6I6I6O666IO6OQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQOQQMMMMMMMMQM6I6I!.
. .. . ^QMMMMMMMMMMMMQMQQQOOOOOO6O66OOOQOOOO6OOQ6OQOII6||OMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQQQQQMMMMMMMMMMO6666OII
!|IOQMQMMMMMMMMMMMMMQQMQQQQQOQO66O6OO6OQQOOQOOQQOQOOOI6I6OMMMMMMMMMMMMMQMQMQQQMQQMMMMMMMMMMMM66O6666
MQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMQQQOQQOOOOOQQQQO6QOOOOQQOOOQQMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMMM www.segnalidivita.com
 
maradonaASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraBlues Brothers
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita