Segnali di Vita

Charles Bronson

Immagine di Charles Bronson in arte grafica ASCII

                 . .. .. . .....^^^.^^^.^.^.......^..^.^.^........^.^.^^^^^^.^.......^
. .^... .^.. ..!^^^^!!|||6I|!^.. .. ..................^^.^^^^^^^.........
. .^!I|^!!^||I|6II66I6I6OOOQO66IIIO|^.. . ............^..^^!^^^^^^.... ...
I|II|I!|!!|IOOQOQO6OOOI666IOOQOO6Q6II6II^. .. . . .....^.^^^^^..^.... . ..
|II||!!|!I66O6OMQOOQQQ6QOQQO6OOOQQOOQOQO6II66|. . .. . .....^......... .. ..
!6|I^!I66OQ6OQQQQQMQMQQQQQOQMQOQOQOOQQOOQOOIQO6II|. . . . ..... . .. . . .
^||66I6OOQQQOOOQQQQQQMMQQOOQQQOMQQQOOOQQQOQQOOOOOOI6I! . . . . . . . .. . ..
6|!6QOOOQQQMQOOQQQQMQQQMQQO6QOQQQQQQQOOQOQQQOOQOOQOQOO6I^ . . . . ..
.!6I6OO6QQMQMQOOQQQOQQQMQQQQOOOQOQOOQQQQOQOQMQOO66OOO6QQO6I6 . .
.IOOOQOQQQQQQQOOQQQQOQQMQQQ6OO66OOOOQOOOQQOQOOMQOOO6QOOOOO6OI . .
.O66QOOQQQOQQQMOQOQQQOQMQOQQ6OO6QOOQO6OOOQQOOQOQQ6QQ6O66IIOOO6
.!OOQQOQOOQQOQOQOOQOQOOQOOOQQ6OO6OOO6OOI6QOQQOQQQQOOQQO666666OQI
IOQQQQO6OOOOOOQO6QOOO6OOOOOQQ66O|666OI666O6O6OQQOQQOQOQO66OO6OQ6.
.6^OOQQO6OOOOQOOOQOO6O66OOO6OOQOI6|6I6I6I6O6I66Q66OQOOQOOQ6OO6O6OQO
.6QQQOOOQO66O6OOO6O666O66O6I6OOQO||666666I6I6!6IQ6O6OQQQOOQQO6666OOI.
. .QQOOOOOOQO6OOQOQ666OOO6O66I66OI6OI6OI6O6O|6|I|I|66|OOOOQQQOO6OQ6IO6.
6OOOO6OO6OQOQQOQO6OOOI6QO6I666OII6O6OOOIQO66|I6|!|||O!QOOOQOOQOO6OOO^. ..
I6O6OOOOQOQOOQOO66OO6OOI666I66I|I6OOOQQQOOO6QO|6|II6|IOOOQOOQOOO66OOI
.^6O66O6QQOOQOOOO66OO6OO66II66O6IIO6O6OO6QOQOOQOO666IIOI6O6QOO6O6OO6OO6.
O666OOOOOOOOO6QO666OOO6I666O666666OOOOO6O6OOOO66OOOI6QI6QOQOOO66666OO6!.
^|66OO6O6QOO6QOQOOO6O6O66666OII666OOOO6OO66O6OOO6OOOQIQO66OOQO66O6OQO66^.
.I6OO666O6OOQQO66OOO6O6I666O666O6OO6QO6O6I66I66O6O6OOQ6QMOOOQO66666OO6I!
|O6O66OOQOOQOOO6OO6666I6666666OOOQOOOOQO6IIII6II6666O6QQQOQOOQOO66I|I66I|..
O66666QQOQ6OOO6OOOIII6II6O6I6QOOOQOQOOQO66IIIIII6I66O66OOOQQOQOO666IO66OO|!
.6IOO6QOOOQO6OOOQ6O66I666O6666OQOQQOOQOOOI6I6II666O6II666IO66OQOOOOQQO6IIII6I|
I66OOQOO6QQO6QO6OQO6OOQOOOO6OOQOO6OOQO6OO66OQOOOOOO6I66O66O66OQ6QOQOOO66O6I66!
I66OQ6OI6OMOI6O6OO6OO6666OOOO666OII6III6666OOO6II6I6666I6|II||I6OO6OOOQ66IIO6I.
|I66OOO|IIOQ6|I66IIIIIII||I6QQQOO666||!|||IOOQQQOMQQQOO6I||!|!!|66OOOOOOO66I666^
IOIOOO6|I6QQII|I||II66QQQQOQOO6O6III|!|!!||II6I66II!!||I66I|!!!|I6IQOO6OQ6OI6I.
.O6OO66|I6QO6I|||I66II||||II|II6III|!!!^!!||III||!!!!!|!!!|!!^!!II6OOQ666OQ66^
!OI666I6OQOII|!|!||||!!!!|||||||I|!|!!!!^!!!!!|!!^!!!^!^^^^^!!!|II6OOI66O6I|^
6I6OOI6OQ6II||||!!!||!|!!||!!||||||!!!!^!!!!!^!!!!^^^!^^^^^!^!|||I666I666!^.
.6I6|I6QQ6II||!|!!|!!!!!!!!!||!||||!!!^!^!^!!!^!^^!^!^!^!!^!!!!||I66O6II|!
|II66OO6I|||!|!!!!|!!!!^!!!||I|!!!!!!!!!|||!^!^^^^!^!!!!^!!!^!!||O6I!!!.
!I66OOO6|||!||!|!!!!!!^!!||||!!!!^!^^!^!!I|!!^^^^^^!^!!^!!!^^!!|II|^^^
^II6OOI|!!||||!|!!!!!!!II||||||!||!!!!!!!6I|!!^!^^^^^!^!^^!!!!!!!|^^ !
.!|||I|!|!|||!|!!!!!!|I6|6OQOI6IIIII6Q6I||II|!^^!^!^^!^!^!^!!!!^^!!
||I||!||||!||!!!!!|I6||I66I666O66I|II|!!!|6I|^!^!^^!!^^!!^!OI|!!
.||||!|||||||!|!|!II|||||I6I66II666I!!|!!!!I6I!^!^^!^^!^!!!O6O.
.|||I|||||!|!!||I||||I66OQOQO666OOOOO6II6||6OI|!^^!^!^!!^I6^
.|!I|||||!|!||66I66O6OOQQQQO||IOQQOOO6666OO666|!!!^!^!!^
.I|||||||6O6OQOOOO6II6II6||II6II6IIOOQ6O6OO||!|!!!|!II.
.!!||||I66O6OOQQOOO6O6I6OOO6II!|||||||I66I|!|!|!!|!!6QMOI
.^||!I666II6IIII|I|I||||!!|!!|||!||||II6I|!||!||I!!QMQQQOI
..!II||III|IIII||IIIIII6666I6I6I|||!||!|!|||I|||||!!OMMMQQQO
.^|IIII||II||I|||I|I|II|I|III|||!|!!|!!!!!|||!||||||QMMMMQQQO!
..!IIIQOI||II|||||I|!||I|!!!!!!!!|!!^^!!!!||!|I|II|||QMMMMQQQOOOI
.^|IIQQQ6IIII|||!|||||!|!|!|!!!!!!!!!!!!||III||IIII|IQMMMMMQQOQOOQ6^
..^!IIQQMMM666I66II|||||!|||||!!!||!||||II6666IIIIIII66MMMMQQMQQOQQQOQO.
...!IIQQMMMMQO666OO66IIIII6IIII|6III6II6O6OO6OI66III666MMMMQQQQMQQQQQQQQQOO!
.^|IQQQMMMMMQQOOOOOQOO66666O6OO6OOOOOQQO6OOO6666I666OOMMMQQQQQQQQQQMQQQQQQOQO .
..^!OQQMQMMMMMMQQQOOQQQQOQQQQQQQQQQQQMMQQO666666IO66OOQMMQMQQQQQQQQQQQQMQQQQQQQQ6. .
^6QQQMQMMMMMMMMQQQOQOQQQQQQQMQQQQQQQOOQQO666666666OOOMMQMMQMMQQQMQMQQQMQMQQMQMQMQOOI
.OQQQQQMQQMQMMMMMMQQOQOQQQQQQQQQQOOOOOQOOOOO66I6O66OOQMMMMMMMMMMMQMQQQQQQMQQMQQMQMQQMM
.IMQQMQQMQQMQMQMMMMMMQQQOQOOQQQQQQOOOOOOOQOOOO6666OOOOQMQMMMMMMMMMMMQQQMQQQQMQMQMQMMQMMM
.MQMQQMQMQMQMMMMMMQMMMMQQQOOOOQOQQQQOQQOOQOOOOOOO6OOOOQQMQMMMMMMMMMMMMMQQQQQQMQMQMMMMMQMM
.|QMQMQQMMQMQQMMMMMMMMMMMMMMMQQ6OOOQOQQQQOOOOOOQOOOO66OOQOQMQMMMMMMMMMMMMMMMQQQQQQMMQMMMMMQMM
.|OQQQMQMQMQMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMQQO666OOQOQOOOQOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQMQMQMQMMMQMMM
.6OQQMMMMQMMQMQMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMQQQO66I6OQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMMQMMMMMMMM
6QQQMMMMMMMMMMMMQMQMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMQQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMMMMMMMM
MMQ||QMMMMMMMQMMMQMMQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMQMMMMMMM
QMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMQMMMMMM
MMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQMMMMMMMM
MMMMMMMMMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMMQMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM www.segnalidivita.com
 
Ugo ChavezASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraMadre Teresa di Calcutta
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita