Segnali di Vita

il Don Chisciotte del Picasso

Immagine del Don Chisciotte di Pablo Picasso in arte grafica ASCII

                                                          
O
M .Q.
O! .M MQ !O QM
|Q 6Q^ MQ
M! M
^ |MM! Q. M
I! M! 6M OO. !M ^Q
|Q M| M OI ^^.IMM|
Q M M^ QMMMMIMMM
I6 M Q M .QMMMMMM
!MMMO!^..|MQO ^M M ^MMMQ
^M MMM!MM .
IM M Q |M| 6MMM
M QM Q MMMMMM!. MMMMMMMMMI
QM. Q M QM MMQMMQMM|MMMMMMMMMQMI
Q. I! .. 6M MMMMMQMMI MQMMMMMMMMMMQ.
M IM .| MMMMM6^MMMMMMMMMMQMM|
QMMQ !M |MMQMMIMMMMMMMMMMMMMMO
. IM6 |M QMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMM
IMMMM!MQO .MMQ IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
|MMM IMMQ MMMMQM QMMQMMMMM .MQMMMMMMMMMMQ
MQM^ MMMM QMM. MMMMMMMMQ MQMMMMMMMMQ.
MMM MMMM MMQMMQMQM .MMMMMMMMMMMMQQMMMMMM.
6MM! MMMMI OMMMMMQMQ MMMMMMMMM! ^MMM^
M MMQMM 6M !MQ QMMMMMMMQ.MM
M O MQMMMM MO MMQMMMMI | MQ6
OMMQMMMMM M6MM^M!M!. MMQMMMM|MMMIMMQ
IMMMMMMQM .MMM.I! !MMM MMQMMMMO MMMQMM QMMMM|
MMMMMQMM6 MM .MQMMMMMQMMQO|I ^MMMMMMMMMMMQ MMM . QM
MMO ^MQMMMMMMMM^ .MMQMMMMMMMMMMQ MMQMM MMMMQM!QMQOMM MMM6^M
QMMMMMM .MMMMMMMMMMMQMMQMMMMMMMO MMQMQM.MMMMMMMQMMQM OQMMMMMMMMQ^
MMQMMMQ MMMMMMMQ .MMMQMMMMMMMMMQMMMMI MMQMQ |MMO MMMQMMMMMMMM
MMMM! MMMQMMM QMMMMMMM QMQMQMMMMMM. 6MQ QMQ .MMMMMMQ
OMMMMMMQO MMMMMMM MMMMMMM !MQMMQMMMMMM6 MM!MQM QMMMMMMM|
MMQMMMMMM MM ^MMMMMQM IMMMMMQMQMQ MMMMMMMMMMQM MQ !MQ .MMMQMM MM
OMMMMMMMMMMMQM. MMMMMMMMMMMQMQ!MQMM. .QMMMMMQMMMMQ OM|6MMOQMMIMM MMMM
IMMMMMMMMMMMMMMQM ! OM. MMOMMQMMMMMMM OMM |MMMM6MMQ!MQMM MM!MM.M6 QQMMMM
MMMMMMMMMMMMMMQMQ ^M! .QM IMMMQMMQMMMMMM^ M MQ|MMMQMM! MMO MM6MMQMO MM MMMM
MMMMMMMMQMMMM MM .MM 6QM .MMMMMMMMMQMMMM. MMQM MMQMM QMMM!
IMMQMMMMMM6M^ Q^ OM MM ^MMM .MMMMMO IMMMMMM .MMQQMMMQ |MM^QM.
^MQMQMMM |MMI QMMM QM6QO^O MMMM .MMMMMQ6 !MMMMM MMMQ ^^ .! M|
QMMMMMMMQMQMMM| MQMQ.MMM6OMMQM^MMQM! MMM MMMMMM MM I6 QMI 6MMMMMMMMM QQ
MMMMMMQMQOMMMQMMMMMQMMQMMM..| MMQM MM MMMMMM !MMQM QMM IMMMM
6MMMQ6MMMM6MQMMMMMQMMMMQ QMMM. MM .MMMMQ6 .^ ^MMMQ MMM
^MO. MMMQMMQMMMMMQMMMMQM 6MM IM.|MMMMM! MQM. MM|
MQMMMQMQMMMMMQMMQMO M6 MQ MMOMQ OMM. MM
MMMMQMMQMQMMOMMQMI MM MMMMM! .MQ ^MQ
MMMMMQ6MQMO MM MM MMQMQ MM MQ IM MQ.
MM6 OQM MM !MM MM MMMQ. .M .Q MM MM^ !M
M IM. MQ MM MM. MM MMM. MMQMO |MQ OM^ .|6 QM!MM.
O! MI M6 MMQ 6M 6QM .MMM MMM Q. !MQ ^ |MQ OM. MMMMMMMMMMMQMMMMMM
^M . .. MM MQ MM |6I|!. MM! |MM 6MM ^MMM 66QMMMMQMQQ 6MM QMM
6M .MI MM QMMMMMMO OMMMMQ.|MM .MMM QMMQMM MM 6MMMM.
MM MQ MM! |MMM |MO^ IMM MMM IQMMMMM| OM! MQMMMM
!M| MM MM. MM^MQ MM^MMM .MM MMM !OMQ6 MMMMMMMMMMMMMQO QIM6
MQM QM MM. M MM MM MM MMM MMMMMMMMMMMMMMMM!MMMMQMMMMMMMMMMM6MQM
QMMMMMMMMMM| MMM IMQMM MM IQM QM MMM IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MQMMMMQMMMMMM|
QMM6^MMMOQMIM. IMMMMMM6 MMQII MMMMQMQMQ 6M. MMQ MMQMMMMQ6QMMMMMIMQMM!QMQMOMMMQMMMM!
!MMM6MMMMMQMMMMM6 .M|OI6OMMMQMMMMMMMQMM.MMMMOQM^! MMMMMMM OQO MMMMMMMMO 6MM!MM^ OMMI MM6 |MMM6 IMMMQMMQ
MMM MM I |^MQ6 QMMMMMMMMQMMM MMQ MMM MMMMMMMQ MMMM|.MMQMMMMQMMMMI ^QQ O QO M Q| QM| IQM.
|. O MQMI ^ M ^ . QMM6 MQ .MMMO MM ! 6Q6^ ^|. IMM 6M6OMM !QQ MO MQ| OQM OMQ Q6
. .MI! M M IM M! MMQMM6! ^MQ6^ I6I ^ QI |MM Q..MMMQM .QMMM.
^MQMMO^!OQMMMMMQ6||MMMM!.
www.segnalidivita.com
 
Muhammad AliASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraTotò
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita