Segnali di Vita

La Gioconda

Immagine della Gioconda in arte grafica ASCII

I|!I|!I||!^!!^^!!^|||||||!!I|!!!^^!^^^!^!^^!^^^!.^^^^^..^^^^^^!.^^...^...^..^. . .^^.. ..^.^.^.  ^ .  .  
!!||||!!^!!^!|!^^!^!|^!!^^^|!!^!^^^^!^^^^^^^^^^^^^^..^.. ...^^.^.^....^.. ..^.^^^....^..^.. ... .. .
|!!!|^!!!|!^!^!^!|!!!^^!^^!^!^^^!^.^!^!^^^!^.^^^.^IIQ6OOI|^.^^..^^..^^ ^ ^.. ..^.^^..^.^ . . .... ^ . .
!|!!|||||!^|!|!!!!!^^^^.^^^^^^..^!!^^^^^.^.^Q66IMOQMOMMMO6QOO66M|!^^^..^...^ .^^ ^..^... . . .. .. .
||^|!^^^^!^!^.!^!^^^^^.^^^^^^.^!^..^^. ^!QM6OQ|IMOMM6MQQMMMMMOO66MMI.^^.. .^.^..^^.^.. .. . .. .. .
|!!^^^!!^^!^^.!!^^^.^^^^^^!^^^^^^.!.^.|QM6OQ6II!OIQMQOOQQMMMQMMMMOOQQQ! .... ...^... . .. . . . . ..
^^^!!!^^^^^^^!|^^^^^.^.^^^^^^^^^..!^^QOOQ||^.^.^^.^!^|OMQQMQMMMQMQMQQMMO^. .. . . .^. .. .
!^!^^^^!!^^^^^^!^..^^^^^.^^^^.^ .^^|OQ!.... . ^ ^..^^I6OQQOMMMMMQQMMMM.^. .^. .. . . .
^^^^^!^^.^!^.^^^.^^^^.!^^..^...^..|Q6|^.. . .. .^!!|IQOQQMMMMMMMMOQO^. ^.. .
.^^!^.^^^!^.^^..^^!^^^.^.^..^... IMQ!.^ . ^. . ..^.|!||OQQQOMMMMQMOQMM. .. . ^.. . .
!!^^^.^^^^....^^.^^. ^.^.^. ..|!IMI|^^. .. . ....^^.^^.!!IIQMQMMMMMQMMMQ!^!^^^ ... . . .. .
|!!^.^^^..^^^.^.^^..^.^ .^ . .!|OOM|!^.^.. .. ^ .....^^!^|6QQMMQMOQMMMM^^!^.^^^! ^ ...^.
6||^!^^^!!^^^!^.^.^^. .. ^. ^|O6MM!^^.. .. ....^....^^...^!|6QMMMQMMMQMMQQ|II!^^^^!^^^..^. .
|||!||I!!|!|!I|!|^^.... .^.!|OMQMQ^^^^|!^. ..^||I|!|II|||6I!|IQMMMQQMQQOMMM!I^|!|^^!^^^..!..^. .
I||||I||I|6||O||!|||.... .^.6IOQQM6OQI6QM||^.^|IO||IQMM6QQ6!^!|6QQMQQMQQOMQQ||I||II|!^|^^^^!^. ..
OII||III|I6II|I^!I|.^^^I|!!.^^OMOMQ|.I...!^^^.^||!^^..!|!^.^^^||OMMQOQMMQOMMQI|II|||!|^!|!!^|^^ .
|I|6I|||IIII|6|I|OI|^!||!I|^IIMQQQM!. ......^.!|^^ .. ..^!|IOMMQMMMMMOQQMQ|I||I^^^^|!|!!|^^... . .
I|6IQ6|IO|6|6II66IOOIOO||6|!6!|QMMM|^.^ .... .^^^.. . ..^^||OQMMMMOQ6MMMQMQ!..^^.!|!^!^|^!!!^^^.... ^^
QQOOOIO||QO|6|IO6OOOOQIO66|MOOMQ6MQO!^.^ ... ..^^^. ......!||IOOMMMMMQQQMMMQOM6I!O||^|!!!|!!!^^^ ..^.^^.!
QQOQMMOI6I6I|O|QO|QIIOO|OOQMQMO6MMMMI!..^^^ ..!|||^^....^!!||IOQMOMMMQQMMMQMQOQI||O|!|I||||I!I|^I!!^|!!^|
Q6OIO6OM6OI!|II|I66IOOOO6|QMQQMMMMMQQI!!^....OQOI|^..^!^||!|IIOMMMMMMMQMMMMQMMO|I|II|O|||||I|6||I|||!||!|
6OQMO6QOO6QOIOI6MQMIO6Q|QMMOQMMMMQMQMI|!!!^!^.!|!!|I|^^^^!||I6QMQMQMMMMMMQMMQOQOO|6|!II!|||!|||||!!|!!^^!
6OQQ6I|O|OIQQ6IMQ6M6OOOO6OI6QQMQMMQMQM|^!...^.^^!|^!!^.!!II||OOQMQMMMMMQMMQMMOQQ|6|^|I||!!|||II||||!!||I!
IQOMMMOQOO6MQOQQQOQOMMIMO|IOOOMMQMMMMMQM|!^|^.^^!.!|^^!|I6I6OQQQMMQMQMQMQMMMMMQMI!6|I6O!|^|^|!!|I|I|6I|!I
Q6OOQQMQOMOI6QMMIIO|I|||||!I6OMQQQQMMQQMMM6^. ..^.^I^|II|66OOMMMMMMQMMQMMMMMQQQMQI!|I||^|I|6I|I!I!|!||!I^
MQO66OQ6MOOQQMOMIQO6I6II!||!IOQMMMMQMMMMMQMMO||||I66IO666OQMQOOQMMMQMMMQMMMQMQMQM|I||I!!I!III|!|I6|OQ^!!I
MMO6OM6Q6OQQQOOQOQIOO66Q|II||MQMMMMMMMMQMQMQMMQMMMMMQMMMMMMQOMQQOOQMQOMMMMQMQQMQQOIMIQ||||!I|||!I6|QOI|O|
QMQOQIOO6OIO66OO6I|I||66I|II|IQMQMQMMMQMQMMQMQM|||I|OQO6QQO6|OIIIMOOQQMMMMMMQMMOMI|||I|I|III666|I|||I6I|I
MMQIQQI6OI6M|I||6I|6I|!|||!IIOIMMMQMMQMMQMMMQMQI!^^|!|6II|||I.!!|OI6QQMMMMQQOQOQOQO||6!^^!^!^^|^I||^!^!|^
OQOQOQ666|OIIOI|II6I6|OIO6|IO|OMOMMOQMQQMQMMMMMQ!.^^|!|6I||^|!.^^|^QOQQMQOOQIOQMMMQ6Q6OIO6II||!|I!|^^^^^^
OQ6I6OI|II|MQ6OIOMO6|||QQ6MOOOQMQMMQMMMQMMMMMQI!!|^!.^^.^^^!.^I ^!|IO6OOO6QO|6MMOQQOOO6QI|III|IOM6O!^.^^^
66IQO66OOOQO6M6IQOQOMM|QQOMMMQQMQMQMQMMQMMI|^!^..^.^^.^..^ ..^ .!.^^||Q6Q|I|IOOOQMMMQO|6M||||!!|^!!^^.^||
QOOOO6OOMMQIIQ66QMMMMMQMQIMMMMQMMMQMMMM||^^^..^..^..!^....^ .^.^.|^6QOOI|I6IOQMQQMMQMQO6OI^!^...^!!!^!^!
QQQ66O|IO|6IIO6IQQMM6MMMQQQMMQMQMMMMO6|!.^^.. . . .^ !. . . .^|.!|Q666I|OQMQMQMQOOQQMQO6Q6|^.^..!^!.!^
QQ6OOIOMQ6OIIOOQQOOMOOMQMQOMMQMQMQMQ6I!.^.... . . ..... ... ... .!|6QOIO|IOQQMQQQO6IOMMQQQI66I|I|!I!^^|I
OM6I|IOIO!II||6O6QI6I6OOQOQMQMMMMOOII^... . . .. ^. .. ...... .|I|6IOIIIQMMOQO!||66I6QMMMM|II|!!^^^.^
MMM6QI!||II6!|QOO6OIIIOQMMMQMQMMI|I^!^.. . . ...^ . .. . .^..^^!|O6OQ6QI6|6II^^!!!IIII6QOQMMMO6|I|I|!!
QMQOMMMO6|||!I|QOIQ|QMQMQMQMMMQQ|I.| . .. . .. .. ..^..!|I!|6OI|I||!!^^^.||II6MQQMOMMQMMQQ6I6QI
OOOMQQOOOQ|O6II||||OQMMQMMMMQMMI^^.^ .^. . .. .. . . . .! ^|^.!!I|6!!..^|II6QIOOQQQMMQMMMMMMQMMQ66|6
MOOO6QMO66II|6||!IQMMMMMMMQMMOMQO.^. ...... . . . ^^^!|I.^|IIOOMOQQQOQQQQMMMMMMMQMMMMMMOM||I
6O6I6I|I||!^!|I|MQMMMMMQMQMMQQ|I6I|6^!... .^. . . .!!|I6OMMQMMMOMM6MMMMMMMQMMMMMMMMQMMMQMMQO!
|II66|IIIII6O6MMQMMQMMQMMMMMQOQQO|Q|^I!I66|!^. ..... . .^.I||I6QMQOOMMMMMOMMQQMQMMMQQMMMMMMMQMMMMMOMMO
|OOI6I|6I|I66MQMMMQMMMMQMMQIQ6MMQQO6IO|O!66|IO!|I!|I6O|^|!IOIIQOQ!QMMMMMMQMQMOMOMQMQMMQMMMMQMMMMQMMMQMMMM
6I6I|II|||^!6MQMMQMMMMQMMM6OOQQOOMOMIOQ|QQOMIOOM!6I6OQ6|OOIOQO6MMMMMMMQMMMMQOIQMMMQMOQMMQMMMMMMMQMMQMMMMQ
O66III6666OQMMMMMMMMMMMMMQOQMMQMMQMMMQOQMIQO6I6QOOI|MOM66O6QQMMMMMQMMMQMQQQOOMQQIMQ|!66O6QOQQOMMQMMMQMMMO
QMOQ6OO66QQQMMMMMMMMMMQMMMMMQOMMMOMMMMQMMQMOOOQOQMOM6|QIQMMMMMMMMMMMMMMQOQQMMMQOMII6I||QOOO6QMQMMMMMQMMQM
OOOOQ6O6Q6MQMMMMMMMQMMMMMQMMMQMMMMMMMM6MQMOQQOQMMMQQMMMMOMQMMMMMMMMMMMMQMMQMMIOMOIIIOQ|||QOMQMMMMMMMQQMMM
|IOI6|II6OOQMMMMMMMMMOMMMMMMMMMMQMQMMQMMMMQOMMQMQQQMQIMMMMMMMQMMMMMMMMMMQMMQ6OQQI6IO|OQ6QMMMMMMMMMMMQMOQM
|I|I||IIIIMMMMMMMMMMQMQMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMOMQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQM|MQ6QOMO6I6OOQMMMMMMMMMMMMMM6QQM
II6||QI6QMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMQMMQMMMMMMMQMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMQMOQQ66QQOQQMMMMMQMQMMQMMMMMMMOMQQ
MQMOMQMMQMMMMMMMQMMMMMMMMQMMQMMMQMMQMMMQMMMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMOMOQQQMMQMMMMMOQMMMMMMMOMMMQMMM
QQQMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMOMMMQMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMQQQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMQ
QMOMMQMMMMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQQMQMMMMMMMQMMMMMQMMQQMMMMMMMQMM
MMMMMMQMMQMMMMMOMMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMQMQQMMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMQQMOQ
MMMMOQMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQOMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMQMMMQQMQ
MMMQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMOMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMQMMMMMMMQMMMMQMQ
MMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMQQMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMMQMMMQMOMM
MMMMMMMOQQ|OIQMQQO6OMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMQMMMQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMOMMMMMMMMQMMQMMMMMMMQQO
MMMQMM6QM|QMMMQIOQQOMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMQMOQQMMQMMMMMMMQMQQQ
MMMMMMMQMMIO|MMQI|QIIM|QMMOOQ!!||IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMQMQM
QMQMMQ6IOI|QMQM|OOOQIOM|6|^^^.^!!!!||!|IMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQQMMMMMMMMQQMMMMQMQQQQ
MMMMMMMOOQOQQ6MM6MMMMM!6!!^^^^^|!^!!|!!|!!|!!|QMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMQMQ
MMMMMMOMMMQ|MQMMMQMMMM6I!|!!!|!!!^!^!!!|^|!!!|||IOMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMMMMMMMMMMMQMQOMM
MMMMMMMMMMIQMQMMMIMMQQM6|I!|I|||!|!!!!!!!!^!!|!!!^!|!IOMQMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMQMMMMIMQMQMMMMMQMM
MQM6MMMMMMMMMMMMQMMMMMMMO6I66II|I||!!|!|^!!!|^!^!^^^^^!I6OMQMMMMMMMMMMMMO6OI|I||QQQMQQMMMMMMMOQMQMQOQMQQQ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMQM6II|||||!!||||!|!!O6I|^|^!!6I|I|6II|IOOI!|MM6QI|6QOQQQMQMMMMMMMMMQMMQMQMQMQ
MMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQIII|6III|||I||!||!!||!|QMMQII|||6O|OOQOOOMQQOQOMQIQI6OQQQOMQMMQMQMMMMQMMMQMQQM
MQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI|I|I|!!||OIOII|II||||6II!||!||MQMQO6I|6OIOOQMOMOQI6OOOMQOQQQOQMQOMQMMMMQMMMQMMOQMQ
MMMMQMMMMMMMMMMMMMMQI666IO!||!|||IQO6I6II|||!!|MOII|||IMOQQMO6O6QOQQQQMMQQ6IOQQQMMQQMOQQQQQMMQMMQQMMMQMQQ
MMQMQMMMMMMMMMMMQQMO6QOQ|||I||!|||IOQOO66OOO||!|!6MII6I|IQMQQMMMMQQMQQMMMQOOQQMMMMQMMMMMMMMMMQQMMMQMMMQQQ
MMMMMMQMMMMMMMMMMMMOQQII6666I||||II6OQMMOI6OQQO|I|I6MMOIO6|6MMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQQQMMMMMMMQMMQMMMMMQM
MMMMMMQMMMMQMMMMMMMQQOOOOQIII|||6OOQQQMQMMMOQQMMQQQOOOOMQO666QMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMQMMQQQQMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQQOOQ6IIIIOQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMQMMMMMMQMMMMMMQMMMMMQMMMMOMMMMMMQQMMMQMMQMQ
MMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMQMQOIIOQQMMMMMMQMMMMMMMMMQMQQQQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQMMMQQQQMMQQMQM
QMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMOOQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMM www.segnalidivita.com
 
Woody AllenASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraLa Libertà
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita