Segnali di Vita

Amelie

Immagine di Amelie in arte grafica ASCII

MMMMMQMMMMMQMMMMMMQMMMMQMQQQQO66I|!^^^^^.^!!^!6QMMMMMMMMMQMMMMQMMMMMMMMQMMMMMMMMMMQO|!!!||!|III6OMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQQOO6||!^^^.^^^.^!!IMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO|!!^^.!|||IOQQQQMQMQMQMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQO6I|!^^^^. ^^^^^!|QMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMQMQMQMMMQMMMMMMMMMQO!!!^!^!^!!|IQQMMQMMQMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQQQ66||!^^.^.......^!QMMMMMMMMMMMQMMMQMMQMMMMMMQMQMMMQMMMMMMMMMMMMQMM|^^.....^.^|IOQMQMMQM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQOI||!^^^^. .. .!MMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMQMMMMMQMQMQMQMMMMMQMMMMMMMMMQ|^... .^|6OQMQMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMQO6I||!!^^^.. . IMMMMMMMQMMQMMMMQMMMMQMMQMMQMMQMMMQMMQMMMMQMMMMMMMMMMI.. !|6QQMQ
MMMMMMMMMMMMMMMQQOOI||!!!^^... .OMMMMMMMMQMMMMMMQMMMMMMMMQMQMQMMQMQMMQMMMMMMQMMMMMMMMMMQ .!IOQM
MMMMMMMMMMMMMMQQ6I||^!!!^^. . . QMMMMMMMMMMQMMMMMMQMMMMQMMMMMMQMMMQMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMO .^|6QM
MMMMMMMMMMMQMQO6I|!!!^^^^^. .. 6MMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMMQMQMQMQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQ^ ^^|IQ
MMMMMMMMMMQMQOI|||!!^!^^!^. . .. IMMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMQMMQMMMMMQMQMQMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMM6 ...!|6
MMMMMMMMQMQOOI||!|!^^!!^^!^^^^^^^|MMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMQMMQMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMQ! ..^!||I
MMMMMMMMQQQ6I||!^^!!^!!!!^^^^^^!OMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMQMQMMMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMM6 ..^^^!||I
MMMMMQMMQ66I!!|!!!!!!!!|!!^!|IQMMMMMMMMQMMMMMMMQMMQMMMMMMMMMMQMMMMMQMQMQMQMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMQ .^^!!|I
MMMMMMQQ66I!!^|!!!!!!|!!!IOQMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMQMMMMMQMMMQMQMMQMQMMQMQMMMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMQ^ ^!|II6
MMMMMMMQIII|||!||!|!||!!|6QMMMQMMMMMMMMMQMMMMMMQMQMMMQMQMMMMMMQMQMQMQMQMQMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMO ^^^|II6
MMMMQQO6II|||!|||!^!!!!!IQMMMQMMMMMQMMMQMMMMMMMMMMMQMQMMMMMQMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMQ ..!|I6
MMMQMQ6I||||||!!|!.^^.!!IQQMMMOMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQMMMMMQMMQMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMMMMMMMMQ. ..!|||
MMMQQOII|!!||!!|!!^^^!!!|6QMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMMMMMMMMMMQMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMO ... !I
MQMQQ6II||||!|!!!!!^^!!!|QQMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO ..!!||
QMQQOIII|||||!^^^^^!^!||QMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMQ . .^^!!I
QMQO6|II|||||^. ^^!^!!|OQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMQMMQMQQMQQQOO66II|6OQMMMMMM6IIOMMMMMMM! ...^!!!
QQO6II||||!||^^^^^.^!^|IQOMMMMMMMMMMQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMQMMMQMQQQQQO66I|I!!^^!^!... ^6III!MMQ. ...^!
QQOII||||||!!!^^^^^^!!|||OMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMQQQQOO66I|!!^!^^. . MMQ. ..!!
QO6I||!^^!|!!!^^..^^!^!|!6QMMMMMMMMMQMMMMMMMMQMMMMMQQMMMMMMMMMMMMMQOI|!!^^.... ^MMI ..^!^
QOI|!||!!!!!.^^^^^^^^!!!!|OQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQQMQMMQMQOQOQMMMMMO|^^.. . ^OI6MQ ..^^!
Q6I!|!!!!!!^^^^^^^!^^^!^^|66|MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQQQQQQQQQQO6II|||OMMMMQI! .. 6MO ^MQ| ..^
OII!!!^!^^^^.^^^!^^!!^^^.^|IIQQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMQQQOQQQOOOOMQMMMQMQ66QMQQ|^ IMOOM| MMO .^
6I!!^^^^.^^^.^^^!!!!^^. ^..|6OOQMOQMMMMMMMMMMMMMMQQQQQQQOQQMMMMMMMI|OMO66O6I^ .QMMM| ^ MM^ .
6I|^^....^^^.^.^!^^^^^...^..^^!||!!QMMMMMMMMMMMMMQQQOOQQQMMMMMMMMQ^^IOQOQQQ6I 6QMMM| MM^ .
I|!^.^...^.^..^^.^..^ .........^!^^^6MMQMMMMMMMMMMQOQQOOQOQQOQQQOOO6IIOQQMQQI. ^!I|!|! MQ6 .^
I|!^^^..^^..^....^.^^... .....^^.^^....!QMMMMMMMMQQOQOOOOO666II|||!!!|OOOQMQI. . MMMQ. .^^
6|^^...^..... . ^^.^^... .. .... . . . ^OMMMMMMMMQQQQO6O66III|!!!!!!|I6QQQOI. Q6I||! ....^^^
I|!^^^.^..... ..^.^^^. ^ . . ^OMMMMMMMMQQO6666|||!!^^^.^!|IOOQOOI. ..^.^^^^^^
6I!^...^ .. . ..^!.^. . ^QQMMMQQQOOO6666I|!^^.....^|6QQQQQ6. .^!^^^^^!!
II!^^. . . .^^^^. . ..^QQQOQQQOOQO666I|!^^ .^IQMQMQQI!. . ....^^^^!^
6I!... .. . .^^.^.... ..|OQMQQQQQQOO666I||^^ . ^|QQMMQMQ6!^ . ..^.^^!!!!!
OI|^^. . ...^!^^^... ..IOQQQMQQQQOOOO6I||^!^^!II6OQOQQOOI^ ^^ .. ..^.^!!|!!!
O6I!. .^^^^.. . .|OQQQQQQQQQOOO6II|I66O666O6OO66O6I|^ !. .. ... ^!!!|!
OOI|. . ....^^^.. . .^6OQQQQQQQQQQQOOO6I|^I6OMMQQOO66I!^. ..... ...^ .!!!|!!
QO6|^. .^.^^^^..^!|!!^|I6OQMQQQQQQQQQQQQQOOOO6|!|6I6QQMMQQQO|^. . ..... ..^.. ^!^^!!!!!!
QO6I^. ..^^!^^!!IQQQQOOOQQQMQQQQQQQQQQQQOOQQOO6I|I6II6OOQQMQQO6I||. ...^^^!^^^.^.^^.^!!^!!!!
QQO6|^ ...^!!|IOQQMQMQMMQMQQQQQOQOQQQOQOQOQOOQOOOQ66666II66I6O66I|^ . ..^^^^^^!^^^!!^^^!!!!^.^
QQO6|^^ .^!IOOQMQQMMQMQQMMMMMMQQQQQOQOQQQOOOOO6OOOOQOQOOI|||!^^.. 66|!^. ...^^^^^^!!^^^^^^^^!!!^^^
QQQOI|^ !6OOQQQQQQMQQMMQMMMQMMMMMMQQQOOOQOOQOO666666O66QQOO6|||!^. 666I6IIII!^.^.^^!!^^^!^^^^^^!!!|!
QQQO6I!^.|6OQQQQQQQQQQQMMQMQMQMQMQMMMMMQQOQOOOOOO66I66IIIIII6QO6I|I^^ 6666I666O6II|!^^!^!^!!^^^^^^!^^^^!
QQQOO6I6QMQMQMQQMQQMQMQQMQMQQMMMMMMMMMMMQQOOOO66666I||||!!!||^^I6I|^ |O6O66O666O6666II!!|!!!!!^!!!^!!^!!^
OQMQQQQQMMQMQQMMQMQQMMQQMQQMQMMMQMMMMMQMMMMQQOO66I6I|||^^.!^^. |MQ6O66O6OO6OOOOO6I|!!!!!!!!^^^^!^!||!
QQQQQOQQQMQQMMQMQMQMQQQQMMQMMQQMMMMMMMMMMMMMMOO66II||^!^. .OQO6O666OQOOOOOOOOI|!^^^^^.!!^^^^^!!^
QQQQMQMQMQMMQQMQMMQQQMQMMQQMQMMMMQMMMQMMQMMMMMQO66I!||^... |QQ6OO66OOQQOQQOQO6I|!^!!^^^!!^.^!!!!
QQQQQQQMQMQMMQMMQMQQMQMQQMQMQMQMMQMMMMMMMMMMMMQMQ6I|!!^^ IMOOOO6OOOQQOOQQQO6!|!^!!!^!^^!!^!!!
QQQQQQQQQMQQMQMQMQMQMMQQQMQMQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMM6|!^.^.. |MOQOQOQOQQQQQQQQQOI!!^!!^!!^!!^!^!!
OQQQQQQQQQQQQMQMQQQMMQQQMQQMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMQMMQ||^.. .|MQQQQQQOQQQQQQMQOO6!!^!^!^^!^!^.^!!
QOOQQQOQOQQQQMQMQQQMMQQQQMMQMMQMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMQO!. ^6MQQQQQQQQQMQQQQQQQO|!!^^^!^^^!^^!!|
QQQOQQQOQQQQMQMMQQMQQMQQQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO^ |OMQQMQQQMQQMQQQQMQQOI!!!^^..^^!^!!!|
QQOQQQQQQOQQQQQMQMQMMQMQMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQO. .|OMMMQQMMQQMMMQMQMQQQ|!!!!!^^^!!!|||I
OOQQQQQQQOQQQQQMQQQMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQM| ^IQMMMQQMMMMQMMQMQMQMQI!!^^!!!^^!||III
QQQQQOQQQQQQQQQQQQMQMMMMMMMMQMQMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ^ .|QMMMQMMMQMQMQMMMQMQQ6!!!!!|!|IOOOQQ6
QQQQQQQQQQQQQMQQQQQQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI .^|OMMQMQMMMMMMMMMMMQMQO|!|!||I6QQQMMQM
QOQQOQQQQQQQQQQQQQQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQ^ ^!IMMMMQMMMMMMMMMMMMQMQ6|II6OOQQQMQMMQ
OQQQQOQQQQOQQQQQQQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM6. ..!IQMMMMMMQMMMMMMMMMMMMOI6QOQMMQMQMQMQ
QOQQOQQQOQQOQQOQQMMQMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ|^ ^IOMMMMMMMMMMMMMQMMMMMQQOQQQQMMMMQMMMM
QOQQOOQQQOQQQOQQMQMMQMQMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMQ^..^!6QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQQMQMMMQMMMMMM
OOQQQOQQOQQQOQQMMQMQMMQMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMM|^^!6QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMQMMMMMMMMMMMMM
OOQOQQOQOQOQOQMMMQQMMQMMMQMMQMQMQMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMQMQMMMMMM6|I6QMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMQMMMMMMQMQM
OOOQOQOOOQQOOQQMMQMQMMQMMQMMQMQMQMMQMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMQMMMMMMMQIOQMMMMMMMMMQMMQ www.segnalidivita.com
 
Bob MarleyASCII Art - Disegni con le lettere della tastieraAl Gore
 
 
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita